Psicologia i Teràpia d’adults

Servei dirigit a totes aquelles persones que necessiten acompanyament terapèutic a causa de dificultats o moments de canvi en la seva vida diària, i volen rebre una atenció individualitzada i professional a través de les teràpies.

Amb la teràpia psicològica individual el pot arribar a tenir un major coneixement sobre un mateix/a, entenent les pròpies emocions, actes i pensaments. D’aquesta manera s’aprèn a controlar les emocions i millorar la capacitat de prendre decisions aprofitant els propis recursos, habilitats i coneixements.

El treball es realitza des d’un enfocament bio-psico-social, principalment des del model cognitiu-conductual, tractament que compta amb l’aval d’una extensa investigació científica. Aquest tipus de teràpia és breu i s’orienta a canvis concrets.

Alguns dels motius de consulta més freqüents:

-Ansietat (fòbies, preocupacions excessives, obsessions…)

-Depressió (problemes d’estat d’ànim)

-Processos de Dol

-Baixa autoestima

-Problemes sexuals

-Problemes en habilitats socials

-Fòbies

-Dificultats amb la son

-Dificultats d’alimentació

-Problemes de salut

-Dependència emocional

-Violència masclista

-Crisis existencials / canvis d’etapes vitals

-Entre altres…

Terapia OnlineTeràpia per videoconferència

Contactamvirtos@psicologocornella.es
Call Now Button