Grups d’ajuda mútua

Es realitzen Grups d’Ajuda Mútua i Grups Terapèutics, així com  assessorament a entitats i associacions per a la creació de grups.

Els Grups d’Ajuda Mútua estan formats per persones que comparteixen algun problema, situació o dificultat. Els uneix la seva determinació a afrontar-los conjuntament compartint la superació. L’objectiu recau en detectar, analitzar i modificar els recursos i les estratègies d’afrontament mitjançant l’aplicació de diferents procediments per part de la terapeuta, juntament amb la construcció d’un escenari de col·laboració i interacció entre tots els i les participants.

La teràpia grupal ha demostrat àmpliament la seva eficàcia en diferents problemàtiques.
Depenent de les necessitats de la persona i de la fase en què es trobi, la intervenció grupal pot utilitzar-se tant de manera exclusiva com paral·lelament a la teràpia individual. En qualsevol cas, constitueix un excel·lent complement que permet enfortir els coneixements adquirits i facilitar d’aquesta manera que els resultats es mantinguin al llarg del temps.

Call Now Button
× Whatsapp