FAQ

Què és la psicoteràpia?

És el tractament que té com a objectiu l’abordatge de les dificultats i els problemes pels quals passem les persones en determinats moments o etapes de la nostra vida

Mitjançant el treball conjunt entre el professional de la salut, el psicòleg, i la persona que desitja fer un canvi, a través d’estratègies, coneixements i tècniques psicològiques, s’aconsegueix millorar la qualitat de vida de la persona afectada.

La finalitat de la psicoteràpia és que la persona que acudeix a sessió sigui capaç d’augmentar la capacitat de resolució de problemes i de satisfacció de les seves necessitats, facilitant una millor relació amb si mateixa i amb les persones que ho envolten, per tant, l’objectiu és canviar allò que és possible canviar i assimilar allò que no es pot.

Amb quina freqüència he d’assistir a teràpia?

Des del model cognitiu-conductal es considera adequat realitzar inicialment una sessió setmanal, que a mesura que el tractament avanci i es vagin adquirint més estratègies i millorant en qualitat de vida, les sessions s’aniran espaiant en el temps.

En què és diferencia un psicòleg i un psiquiatre?

El psiquiatre és una persona que ha cursat la carrera de medicina i s’ha especialitzat en malalties mentals, per contra el psicòleg clínic és una persona que ha cursat la carrera de psicologia i posteriorment s’especialitza en psicologia clínica i de la salut, per tant el psiquiatre s’encarrega de diagnosticar i tractar farmacològicament o un altre tipus d’intervenció mèdica que sigui necessària per a una millor salut mental del pacient (tenint en compte que les alteracions greus de la conducta necessiten aquest tipus d’intervenció per poder realitzar qualsevol canvi positiu) .

El psicòleg clínic s’encarrega d’avaluar i tractar les malalties i desordenis mentals abordant-los des de la rehabilitació psicològica, la prevenció, i el tractament conjunt amb la persona afectada, és a dir, intervenint mitjançant estratègies per millorar les emocions, sentiments, conductes i pensaments. El psicòleg malgrat conèixer la farmacologia no pot prescriure medicació, per la qual cosa aquests dos professionals han de treballar conjuntament en cas que el pacient necessiti la intervenció de tots dos.

És confidencial?

La confidencialitat és la base de la relació terapèutica i la *facilitadora del canvi gràcies al vincle i a la comunicació íntima i sincera que s’estableix entre el terapeuta i l’usuari.

El psicòleg es compromet, mitjançant el codi deontològic, a guardar en secret professional, per la qual cosa qualsevol informació que es doni en consulta serà totalment confidencial, a excepció que aquesta informació hagi de ser revelada per salvaguardar la integritat física del propi pacient o de tercers.

*Aquesta informació queda reflectida en els articles 39, 40, 41, 42, 44 i 49 de l’apartat V d’obtenció i ús de la informació, del codi deontològic del psicòleg que podrà trobar en el Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Quant dura una psicoteràpia?

El treball terapèutic té un temps variable que depèn de diferents factors, com per exemple, el tipus de problemàtica pel qual es ve a consulta, el nivell de profunditat al que estigui disposada a arribar la persona i de l’orientació psicoterapeuta amb el qual es faci l’abordatge.

El nostre enfocament, el cognitiu-conductual, la teràpia sol durar entre 10 i 25 sessions, depenent de cada cas, ja que està dirigit a treballar la problemàtica actual per reduir els símptomes i millorar la qualitat de vida.

És recomanable, una vegada finalitzada la intervenció, fer sessions de seguiment, al mes, als tres mesos, als sis mesos i a l’any. L’objectiu d’aquestes sessions és assegurar-se que els objectius aconseguits es mantenen en el temps evitant d’aquesta manera possibles recaigudes.

Quant temps acostuma a durar una sessió de teràpia?

El procés psicoterapèutic es divideix en dos fases, una d’avaluació i una de tractament o intervenció.

La primera té com objectiu conèixer a fons el motiu de consulta i la problemàtica de les persones. Aquesta fase finalitza amb una sessió de devolució de la informació, en la que s’estableixen els objectius d’intervenció i les recomanacions terapèutiques.

Aquestes sessions tenen una duració aproximada de 1h a 1h 30 min. Les sessions d’intervenció, enfocades a treballar en les dificultats, tenen una duració de entre 45 min. a 1h.

Contactamvirtos@psicologocornella.es
Call Now Button
× Whatsapp